DS-Academie logo

Vraag van de maand

 februari

Bij welke NOAC’s moet je volgens de SPC de dosering verlagen bij een eGFR <50 ml/min? (meerdere antwoorden mogelijk)1,2,3,4,5

EDX/22/0717