DS-Academie logo

De stapsgewijze benadering van CVD-preventie

François Mach (Zwitserland) hing in zijn presentatie ‘Slow and sure wins the race – a stepwise approach’ de gepersonaliseerde aanpak aan, zoals die ook in de 2021 European Society of Cardiology (ESC) Richtlijnen voor cardiovasculaire ziekte (CVD)-preventie is verwoord.1

 “In plaats van een one-size-fits-all benadering – patiënten zijn immers niet allemaal hetzelfde – wordt in deze richtlijnen een gepersonaliseerde CVD-preventie nagestreefd. Op deze manier kan meer aandacht worden geschonken aan belangrijke patiëntkenmerken die invloed hebben op het risico, zoals geslacht, oudere leeftijd en etniciteit”, aldus Mach.”1 

Bij het schatten van het CV-risico wordt een stapsgewijze behandelintensificatie benadering aanbevolen voor ogenschijnlijk gezonde mensen alsook degenen met een zeer hoog CVD-risico en patiënten met een vastgestelde atherosclerotische CV-ziekte (ASCVD) en/of diabetes mellitus type 2 (DM2).1 Mach gaf aan dat nu gebruik moet worden gemaakt van de algoritmen ter beoordeling van het 10-jaarsrisico op CV-ziekte, SCORE2 en SCORE2-Older Persons (OP). Masana benadrukte dat het gebruik van de stapsgewijze benadering betekent, dat men niet kan stoppen bij stap 1. “Men is verplicht door te gaan naar stap 2 – en dat kan vaak al snel.”1

Ook stipte hij kort aan dat berekend kan worden wat de gemiddelde CVD-vrije levenstijdwinst is die per LDL-C-verlaging van 1 mmol/l (40 mg/dl) bij ogenschijnlijk gezonde personen kan worden behaald. “Hiermee kunnen de kosten en baten van een behandeling goed tegen elkaar worden afgezet. Het zal duidelijk zijn dat dit per persoon zal verschillen.”1

Tenslotte stelde hij dat combinatietherapie voor patiënten met (zeer)hoog risico de basis standaardzorg moet zijn. “Ontwikkelingen in de behandelopties om LDL-C te verlagen hebben het mogelijk gemaakt dat behandelaren zich niet hoeven te beperken tot een specifieke klasse. Immers, de LDL-C-verlaging op zichzelf is de belangrijkste aanjager van CV-risico, en die moet behandeld.”

Take home messages

  • Gebruik meer sneller lipidenverlagende combinatietherapie
    • Statine +/- ezetimibe (+/- PCSK9-remmer, bempedoïnezuur, inclisiran) geïnduceerde LDL-C-verlaging reduceert CV-risico
  • Gebruik CV-risicoscores en nieuwe behandelbenaderingen
    • SCORE2 en SCORE2-OP; lifetime CVD-voordeel en stapsgewijze behandelintensificatie benaderingen
  1. Visseren FL, et al. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-33.
BEM/22/0360