DS-Academie logo

“Begin gewoon met combinatietherapie en ga er mee door”

Het behandelen van low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) is meer dan het verlagen van een risicofactor, stelde Lluís Masana (Spanje). “LDL-C is een etiologische factor voor atherosclerose en lipidenverlagende therapie is de enige etiologische behandeling die we voor atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD) hebben.”1,2

LDL-C is de driver van CV-risicoreductie ongeacht de lipidenverlagende therapie, legde Masana uit. “Intensieve LDL-C verlagende behandeling die verder gaat dan de huidige richtlijnen verbetert nog steeds de preventie van majeure vasculaire events”, zo legde hij uit.3 “Elke 1 mmol/l reductie verlaagt het relatieve risico met 19%.”3 Hoe eerder wordt begonnen met het reduceren van LDL-C, hoe beter.”4

Masana pleitte er vervolgens voor om het concept van de high-intensity statinebehandeling plaats te laten maken voor het nieuwe concept van high-intensity lipidenverlagende behandeling vanaf het begin van de behandeling.5 Uit de praktijk blijkt namelijk dat het aantal zeer hoogriscopatiënten dat de LDL-C-streefwaarden behaalt, erg laag is. “We moeten de strategie van de richtlijnen volgen, waarbij de (zeer)hoogrisicopatiënt meteen (duale of triple) combinatiebehandeling krijgt.6 Het is namelijk niet voldoende om patiënten bij een volgend bezoek om te zetten; zij moeten direct vanaf het begin de juiste dosis en combinatie krijgen.” Hij illustreerde dit aan de hand van de studie van Landmesser et al. waaruit bleek dat in de acute fase weliswaar 93% van de patiënten lipidenverlagende therapie kreeg, maar dat slechts 66% een hooggedoseerde statine kreeg. Met elk volgend bezoek neemt het aantal patiënten dat de streefwaarde heeft bereikt af. “Bij het eerste follow-up bezoek besloten behandelaren bij 59% van de patiënten die niet op de streefwaarde zaten, iets te veranderen aan de behandeling. Bij slechts 63% van de patiënten die hun streefwaarde niet hadden bereikt, was een nieuw bezoek gepland.”7 Hij wees erop dat de richtlijnen aangeven dat een combinatietherapie vanaf het begin voor zeer hoogrisicopatiënten dé manier is om de streefwaardes te behalen.6

Take home messages

 • Intensieve LDL-C-verlaging is de enige behandeling die zich richt op de etiologie van atherosclerose
 • Hoe lager en sneller de LDL-C streefwaarden zoals die zijn gedefinieerd door wetenschappelijk bewijs, worden behaald, des te beter
 • De drijvende kracht achter het behaalde voordeel is de LDL-C-reductie die wordt bereikt, ongeacht de therapie
 • Bij patiënten met een (zeer) hoog CV-risico moeten alle lipidenverlagende behandelingen in overweging worden genomen en op een gepersonaliseerde manier worden voorgeschreven
 • Combinatietherapieën zijn vanaf het eerste begin ‘verplicht’ bij patiënten met een (zeer) hoog CV-risico en baseline LDL-C-waardes die twee keer de streefwaarde bedragen
 1. Räber L, et al. JAMA. 2022 May 10;327(18):1771-1781.
 2. Nicholls SJ, et al. Cardiovasc Diagn Ther. 2021;11(1):120-129.
 3. Wang N, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8:36–49.
 4. Schubert J, et al. Eur Heart J. 2021;42:243–252.
 5. Masana L, et al. Curr Cardiol Report. 2020;22:66.
 6. Mach F, et al. Eur Heart J. 2020;41:111-188.
 7. Landmesser U, et al. Atheroscler Suppl. 2020 Dec;42:e49-e58.
BEM/22/0359